چهارشنبه 18 شهریور‌ماه سال 1388

 سخنرانی بینظیر آیه الله طالقانی شرایط تسلط 
 
 مقدس مآبان بر مردم
 
www.baloch-news.blogsky.com