شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388
 فیلم : قاضی مرتضوی کیست؟ و زهرا کاظمی را چگونه کشت؟ 
www.baloch-news.blogsky.com